Phát triển đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia Tràm Chim

Nhằm bảo vệ môi trường, phát triển đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia (VQG) Tràm Chim. Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Dương vừa có văn bản chỉ đạo VQG Tràm Chim nghiên cứu, có những đề xuất giải pháp cụ thể nhằm bảo vệ hệ sinh thái, các loài động, thực vật đặc trưng vùng đất ngập nước Đồng Tháp Mười, lưu ý tạo các khu vực cung cấp thức ăn, nơi cư trú cho các loài chim.
Mặt khác, VQG Tràm Chim cần liên hệ với Sở khoa học và Công nghệ để thực hiện các đề tài nghiên cứu; tiếp tục bảo tồn và phát triển thêm diện tích lúa trời; tổ chức khảo sát, thống kê đánh giá nguyên nhân làm thay đổi môi trường sinh thái của Vườn, quan trắc nguồn nước, duy trì sự ổn định của môi trường tạo điều kiện cho các loài thủy sinh phát triển; nghiên cứu giải pháp giữ nước phục vụ công tác phòng, chống cháy rừng ở từng tiểu vùng, tránh tình trạng giữ nước liên tục nhiều năm ở một khu vực, ảnh hưởng xấu đến việc bảo tồn các gen động, thực vật quý hiếm.
Bên cạnh đó, cần có sự phối hợp giữa VQG Tràm Chim và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNN) về việc nghiên cứu bổ sung cây tre vào các tuyến đê bao, tạo cảnh quan sinh thái và làm nơi cư trú cho các loài chim; phát triển dịch vụ du lịch sinh thái kết hợp với việc bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài động thực vật quý hiếm đặc trưng của Vườn (sếu đầu đỏ, lúa trời,…); xây dựng đề án thành lập Trung tâm Bảo tồn và Phát triển sinh vật; phối hợp Sở NN&PTNN, Chi cục kiểm lâm lập dự án phục hồi hệ sinh thái ở khu A2.
Tinmoitruong.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *