Hơn 17.000 cây xanh được trồng trong Ngày chủ nhật Xanh – Sạch – Đẹp

Trong năm 2012, cấp thành phố đã ra quân 07 đợt, huy động gần 10.000 người tham gia, tập trung vệ sinh môi trường ở nhiều khu vực có vấn đề môi trường trên địa bàn 07 quận, huyện và 06 khu công nghiệp.

Các bạn trẻ ra quân trồng cây xanh

Ngoài ra, UBND các quận, huyện cũng thực hiện 60 đợt ra quân cấp huyện, xã.

Tổng lượng rác các loại được thu gom là hơn 7.400 tấn trong đó 2.600 tấn rác, hơn 3.000 tấn đất đá, hơn 1.600 tấn bùn cống, kênh mương. Tổng chiều dài nạo vét kênh, mương là 6.595m.

So với 6 tháng đầu năm, nhiều khu vực, tuyến đường, lô đất trống bị ô nhiễm đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Số lượng cây xanh được trồng là 17.291 cây.

Kết quả của những đợt ra quân là các lô đất trống, khu vực có vệ sinh môi trường kém, cống rảnh tồn đọng… đã được các địa phương, đơn vị thu dọn đảm bảo vệ sinh và mỹ quan đô thị… Phong trào cũng đã làm chuyển biến rõ nét nhận thức của lãnh đạo các địa phương, các ban ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân và nhân dân trong việc thực hiện phong trào. 

dantri.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *